| Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο 21ος Μις Παγκόσμιος Τουρισμός | #Hx2com