| Σύρος 2019: Καλοκαιρινές προτάσεις με την Parabita! | #Hx2com